MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolek kinnitas 2019. a taotlusvooru uue eelarve

29. mail 2019 toimus Mikitamäe külas Vanavalgõ Kohvitarõs Piiriveere Liideri korraline üldkoosolek, mille päevakorras oli ühingu 2019. a rakenduskava ja strateegia muudatuste kinnitamine.

Üldkoosoleku otsusega kinnitati järgnevad muudatused 2019. a strateegia meetmete rakendamise eelarves:
- Meetmest 1 (elukeskkonna arendamine) tõstetakse 50 000 eurot meetmesse 2 (ettevõtluse
arendamine).
- Meetmest 3.1 (ühistegevuse arendamine) tõstetakse 195 122,51 eurot meetmesse 2 (ettevõtluse arendamine).
- Meetme 1 (elukeskkonna arendamine) maksimaalne toetussumma suurendatakse 20 000 euroni.
 
Seega 2019. a taotlusvooru eelarve oleks järgnev:
Meede 1 (elukeskkonna arendamine) 148 835,95 eurot
Meede 2 (ettevõtluse arendamine) 356 454,66 eurot
Meede 3.1 (ühistegevuse arendamine) 60 000,00 eurot
M.3.2 (koostöö arendamine - Piiriveere Liideri enda projektid) 52 141,50 eurot
KOKKU: 617 432,11 eurot
 
Piiriveere Liider avab 9.-23. septembril 2019 käesoleval eelarveperioodil viimase taotlusvooru, 2020. a avatakse taotlusvoor juba ainult jääkide arvelt. Tänavune taotlusvoor kuulutatakse välja pärast Maaeluministeeriumi heakskiitu strateegia muudatustele ja PRIA heakskiitu käesoleva aasta rakenduskava muudatustele.