MTÜ Piiriveere Liider üldkoosolek toimub 13. oktoobril

Head Piiriveere Liidri liikmed, olete palutud 13. oktoobril algusega kell 16.00 Piiriveere Liidri üldkoosolekule. Koosolek toimub Räpinas.

Päevakord:

1.      2023-2027 strateegia kavandi tutvustamine

2.      Audiitori kinnitamine

3.      Revisjonikomisjoni moodustamise vajaduse otsustamine

4.      Juhatuse liikme vahetumine

5.      2022. a tegevusrühma eelarve ja rakenduskava muutmine

6.      2023. a. tegevusrühma eelarve kinnitamine

7.      2023. a. tegevuskava kinnitamine

8.      2023. a. tegevusrühma rakenduskava kinnitamine

9.      Info ja kohapeal algatatud teemad