MTÜ Piiriveere Liider üldkoosolek toimub 12. veebruaril

Hea Piiriveere Liider liige,

oled palutud 12. veebruaril algusega kell 14.00 Piiriveere Liideri üldkoosolekule. Koosolek toimub Obinitsas Ilmaveere Keskuses https://maps.app.goo.gl/rR6BnXiMEEdDQiXh8

Päevakord:

1.            2024. a vana perioodi eelarve muutmine

2.            2024 a rakenduskava muutmine

3.            Ühisprojekti kinnitamine (Turismiprojekt)

4.           Volitus juhatusele ESF+ meetme muudatusteks

5.            Info ja kohapeal algatatud teemad.