"MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti tootjavõrgustiku suurendamine ja tugevndamine". Maitsev Lõuna-Eesti MTÜ

Tegevused:

MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti ja Taluturg tutvustamine nii liikmeskonnale, partneritele kui ka tarbijaskonnale.

Seminaripäev tõi kokku inimesed, uued teemad ning arenes koostöö. Pressiteate peale reageerisid teised toiduteemat arendavad piirkonand. Oselsid mitmed toiduvõrgustikud ja talutoidu vahendajad Lõuna - Eestist, samuti Eesti Maaülikooli ning Põllumajandusministeeriumi esindajad. Seminaril tutvustati talutoidu müügivõimalusi.

Trükises tutvustatakse MTÜ saamislugu Lõunakeskuse Taluturu ellu kutsumisel. Anti infot Taluturgude kontseotsioonist, tootega turule tulemise võimalustest, Taluturgude kontaktid ja sukohad ning kohaliku toote kasutamise võimalustest ja headest nippidest toidu valmistamisel. 

Toetuse suurus: 3273,69 eurot

Maitsev Lõuna-Eesti