"MissoFest". Misso Avatud Noorteklubi MTÜ

Projekti põhieesmärk on tõsta piirkonna tuntust ja atraktiivsust. Eesmärk on algatada mitmeid ühistegevusi Missomaa erinevates paikades, et aktiveerida kogukonda ning näidata piirkonna erinevate paikade mitmekülgsust. Samuti tõsta läbi erinevate koolituste piirkonna organisatsioonide võimekust, et ellu kutsutud ettevõtmised ja üritused saaksid tõusta kõrgemale ja professionaalsemale tasemele ning oleks tagatud nende järjepidevus.

Piirkonna organisatsioonidele viidi läbi viis erinevat koolitust: ürituste korraldamise, kaasamis-, meeskonna-, turundus- ja motivatsioonikoolitus (ühe koolituse osalejate arv on kuni 20). Ülevaade toimunud koolitustest siin.

Projektipartnerite koostöös on viiakse läbi viis erinevat üritust, mis tõstavad Missomaa atraktiivsust ja tuntust, elavdanud kohalikke kogukondi ja inimesi, suurendavad omavahelist suhtlemist: Heinakuu Hetked Hinol, Kariibi Kultuuri Festival, Pullijärve Jaanike, Teekond Tervise poole, MissoFest meeskonna ja aktivistide kohtumine, MissoFest lõpuüritus.

Projekt aitas kaasa MTÜ Piiriveere Liideri strateegiliste eesmärkide täitmisele. Projekti tulemus oli piirkonna elanikel võimalik osa saada erinevatest huvitegevustest, tegevuste elluviimisel kasutati kohalikku ressurssi ning kultuuriteenused olid elanikkonnale hästi kättesaadavad.

Partnerid:

MTÜ Misso Avatud Noorteklubi

MTÜ Hino Külaselts

Kotli Köök OÜ

Rõuge Vallavalitsus

Toetuse summa: 12 949,01 eurot

Facebook: Misso Avatud Noorteklubi

Taotleja lugu: Missomaa noorte tegemised