"Misso jõusaali kaasajastamine". Misso Spordiklubi MTÜ

Investeeringu sisu:  

Projekti käigus toimusid treeneri juhendamisel treeningud ning organiseeritud oli transport, mis võimaldas treeningutest osa võtta ka kaugemal elavatel noortel. Jõusaali kaasajastamine ostetud seadmetega on suurendanud huvitegevuse võimalusi, mis on atraktiivsed maale elama tulijatele ning samuti elukeskkonna parendamine aitab kaasa sellele, et kohalikud inimesed jäävad maapiirkonda elama. Projekt aitab kaasa pakkuda võimalusi noortele ja peredele vaba aja veetmiseks sisetingimustes nii ürituste kui investeeringute näol. 

Toetuse summa: 18 966,35 eurot