MAAELU KONVERENTS

„Maaelu konverents 2023“ toimub juba 19. mail Pärnus Estonia Resort Hotell & Spas.

Konverentsil kajastatakse maaelu ja maamajanduse teemasid ning keskendutakse maamajanduse elujõu suurendamisele. Läbiva teemana arutletakse maapiirkonna ettevõtluse arendamist, eelkõige finantsvõimekust ja turutõrgetega hakkamasaamist.

Konverentsil ütleb tervitussõnad regionaalminister Madis Kallas. Päeva esimeses pooles räägib Coop Eesti esindaja probleemidest ja kitsaskohtadest, millega maapiirkonna kauplused pidevalt silmitsi seisavad, ning sellest, kuidas mõjutaks kaupluste sulgemine elu maal. Kaisa Vehkalahti Oulu Ülikoolist tutvustab Soome näitel hajaasustuspiirkondade noorte võimalusi elu- ja töökoha valikul ning Amii küünlakoja tegemisi avab Rico OÜ juht Reimo Nebokat. Päeva teises pooles peetakse kolm ühisarutelu, kus käsitletakse väljavaateid noorte ettevõtlikkuse suurendamiseks, rohepööret ettevõtluses ning koostöötamise keskuste ja inkubaatorite pakutavaid võimalusi maapiirkonna ettevõtluse arendamiseks. Arutelusid juhivad Allar Korjas (Maaeluministeerium), Ants-Hannes Viira (Maaelu Teadmuskeskus) ja Kerli Ats (Eestimaa Talupidajate Keskliit). Päeva lõpetab Jalmar Vabarna, kes tutvustab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskuse edulugu.

Täiendamisel päevakava ja osalemiseks vajaliku registreerimisvormi leiad portaalist pikk.ee.


Konverents on registreeritud osalejatele tasuta.

Lisainfot konverentsi kohta saad küsida meilitsi aadressil Hanna.Raidvere-Sepp@metk.agri.ee.

Konverents viiakse läbi „Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames.