Lõuna-Eesti kutsub avastama piirkonna väärtusi

20.06.2014

20. juunil möödub aasta Tartus Raekoja platsil toimunud avaüritusest, mis käivitas Lõuna – Eestis kokku viis aastat kestva National Geographic´u kollaste akende projekti.

Projekti ettevalmistamise käigus valiti välja erilised ja avastamist väärt paigad Euroopa Liidu piiril ning Venemaa ja Läti naabruses, kuhu ei ulatu linnamelu ega suurtööstuslik maailm. Looduses juhivad neile paikadele tähelepanu ligi nelja meetri kõrgused National Geographic´u värvides aknad. Projekti üheks koostööpartneriks on Piiriveere Liider, mille territooriumil asub kolm kollast akent: Räpinas, Obinitsas ja Podmotsas.
Idee tähistada väärt paigad suurte kollaste akendega sündis Hollandis Ida-Groningenis, mille rahvas soovis sel viisil juhtida turistide tähelepanu kohtadele, mis kõige paremini jutustavad piirkonna lugu. Ida-Groningenis on kollased aknad oma eesmärki hästi täitnud - külastajate arv on pooleteise aastaga kahekordistunud.
Meie, Lõuna-Eesti projekti teemadeks on loodus, aktiivne puhkus, tervis ja kohalik toit, kultuur ja vaatamisväärsused, innovatsioon ja inspiratsioon väikeettevõtluses ning säästvad ja jätkusuutlikud lahendused.
Paikade valikul peeti oluliseks kriteeriumiks selle koha lugu ning võimalust esile tuua meie unikaalsus ka Eestist väljaspool. Plusspunkte andsid paiga aastaringselt hea kättesaadavus, aktiivse puhkuse ja pikemaajalise kohaloleku võimalused (vaatamisväärsuste rohkus), samuti piirkonna koostöövalmidus.
Kui eelmisel aastal toimus peamiselt piirkondade info kogumine-kaardistamine, siis 2014. aasta tegevused on hoopis rohkem käega katsutavamad. Juba on ilmunud kultuuri- ja ajaloo- ning looduse- ja aktiivse puhkuse marsruutide kaardid. Sügisel näeb ilmavalgust innovatsiooni- ja inspiratsioonimarsruudi kaart. Välja on valitud teekonna „Elu kahe maailma piiril“ suveniirid, mis peale konkursi võitnutega lepingu sõlmimist müügilettidele jõuavad.
Peatselt kuulutatakse välja foto-ja videokonkurss ning käivitub turundusmäng. Täpsema info nii eeltoodu kui plaanis olevate ettevõtmiste kohta leiate http://www.visitsouthestonia.com.
Mida annab National Geographic´u „kollaste akende“ projektis osalemine?
Kindlasti akende piirkonna ja lähialade suurema külastatavuse. Iga piirkond saab võimaluse enda tutvustamiseks National Geographic´u ajakirjas. Samuti on järgnavateks aastateks planeeritud hulgaliselt erinevaid piirkonda tutvustavaid turundustegevusi. Usun, et professionaalselt koostatud trükiste/telesaadete kaasabil suureneb meie tegemistest ning üldse Lõuna-Eestist huvituvate inimeste hulk märgatavalt. Uued ja põnevad matkamarsruudid kutsuvad kõike oma silmaga üle kaema.
„Kollaste akende“ paikade ning selle kaudu meie ajaloo, huviväärsuste ja ettevõtete tutvustamine nii laiale auditooriumile peaks innustama koostööle väga erinevate alade esindajaid: turismiteenuste pakkujaid, toitlustajaid, kunsti- ja käsitööhuvilisi, põllumajandustootjaid, innovaatilisi väikeettevõtteid, säästlikku elustiili propageerivaid kogukondi...
Projektiga liitunud leiavad, et koos on kindlam ning majanduslikult otstarbekam. Mõistlik on osaleda messidel ühise „mütsi“ - juba tuntud brändi National Geographic´u ja tema „kollase akna“ alla koondununa ning turundada Lõuna-Eestit käsikäes. Kadetsemiseks pole põhjust, sest koos toimetades jagub külalisi kõigile.
Meie ühise aktiivse tegutsemise tulemina saavad Lõuna-Eesti hõrgud road, kaunid paigad ning rikkalik (kultuuri)pärand tuttavamaks nii eestimaalastele kui ka külalistele kaugemalt.
Kasutagem siis seda võimalust!

Teksti koostas: Külli Kell Järvselja kollase akna lähedusest