Lõppes 2008-2013 eelarveperioodi viimane taotlusvoor

29.04.2013

Piiriveere Liideri 2008-2013 eelarveperioodi viimane taotlusvoor lõppes 1. märtsil. Taotlusvoorus olid avatud kõik 4 strateegia rakendamise meedet. Õigeaegselt laekus 63 projektitaotlust, millest hindamisele läks 62. Üks taotlus annulleeriti taotleja poolse avalduse alusel.
23. aprillil kogunes Piiriveere Liideri volinike koosolek, et vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule projektitaotlused kinnitada või kinnitamata jätta. Kuna rakenduskava meetmete eelarve oli piiratud, said esitatud 62 projektitaotlusest toetuse vähem kui pooled ehk 30 taotlust kogusummas ligi 250 000 eurot.
Taotlejate seas oli aktiivseim taaskord kolmas sektor, kust kokku esitati 38 taotlust. Erasektorist laekus 18 taotlust ja kohalikelt omavalitsustelt 6, üks taotlus laekus ka seltsingult.

Seekordse projektitoetuse abil valmib Hanikase külakeskusesse mänguväljak, püstitatakse viidad Seto Külavüü tähistamiseks, jätkatakse Luikjärve talukompleksi ja Misso laululava renoveerimist, rajatakse Räpina sadamasse paadisild, korraldatakse erinevaid põnevaid koolitusi jne.
Taotluse kinnitamise otsuse saanud taotlejatel on projektitoetuse avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide PRIA-sse esitamiseks aega 40 tööpäeva arvates kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse kinnitamise otsuse tegemisest.
Infopäev projektitoetuse saajatele toimub juba 7. mail 2013 Räpinas Puuriida Pubi II korrusel.
Täname kõiki taotlejaid Piiriveere Liideri 2008-2013 arengustrateegia elluviimisesse panustamise eest!

 


Piiriveere Liider