LEADER toetuste projektide kirjutamise koolituspäev

Piiriveere Liider korraldab Leader toetuste projektide kirjutamise koolituspäeva 22. märtsil 2018 Obinitsa külakeskuse väikeses saalis. Koolitus on mõeldud ennekõike algajatele projektikirjutajatele. Koolitajateks on Teravik OÜ koolitajad Mari Kaisel ja Meel Valk.

Leader toetuse projektikoolitusel käsitleme teemadena:

  • Piiriveere Liideri lühitutvustus (miks on loodud, millised on eesmärgid, mis on eripärad, meetmete lühitutvustus).
  • Mis on projekt, kuidas projekti planeerida, millele tähelepanu pöörata (sh hindamiskriteeriumid).
  • Taotlusvormi erinevad punktid praktilise laudkonnatööna.
  • Lisade koostamine (hinnapakkumised, hinnapäring/lähteülesanne, eelarve, äriplaan, projektijuhi CV, ehitusega seotud dokumendid).

Koolitus toimub Obinitsa külakeskuse ruumides algusega kell 10.00 kuni orienteeruvalt 15.00. Koolitus sisaldab kohvipausi ja lõunat. Grupi suuruseks planeerime 20 osalejat, suurema huvi korral kaalume kahe  koolituspäeva korraldamist.

Koolitus on tasuta, kuid vajalik on registreerimine kuni 19. märts 2018 e-mailile piiriveere@piiriveere.ee.

Koolitusele registreerumisel palume Teil täpsustada:

  • Kas Teil on varasemaid projektikirjutamise kogemusi? Milliseid?
  • Milline Piiriveere Liideri meede pakub Teile kõige rohkem huvi - meede 1 (elukeskkonna arendamine), meede 2 (ettevõtluse arendamine), meede 3 (koostöö ja ühistegevuse arendamine)?

Soovi korral küsi lisa telefonil 5063956, Helen Zupsmann

Mõelge valmis projektiidee ja tulge osalema!


 

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu.

Taotlusvoor on avatud 09.-23. aprill 2018. a.

Toetust saab taotleda meetmetest:

Meede 1 - Elukeskkonna arendamine

Meede 2 - Ettevõtluse arendamine

Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava,  Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotlused tuleb esitada uues e-PRIA keskkonnas.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 06. juuli 2018

Infopäevad ja koolitused taotlejatele toimuvad:

22. märts kell 10.00 projektikoolitus Obinitsa külakeskuses, registreeru piiriveere@piiriveere.ee

27. märts kell 16.00 infopäev Räpina vallamajas, registreeru siin

28. märts kell 16.00 infopäev Obinitsa külakeskuses, registreeru siin


Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee