Tervisespordi edendamine Peipsimaal (2012-2013)

Projekti näol on tegemist koostööprojektiga, kuhu on kaasatud 5 Peipsiäärset tegevusgruppi - Piiriveere Liider, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja Tartumaa Arendusselts. Samuti on projektiga seotud 5 partnerit Soomest ja 1 Saksamaalt.

Projekti eesmärgiks on kohalike tervisespordiürituste ja aktiivse huvitegevuse võimaluste kaudu tutvustada piirkonda, turundada Peipsimaad kui ühtset regiooni ja suurendada koostööd tegevusgruppide vahel. Läbi ühiste tervisespordiürituste suunatakse külastajad kohapeal tarbima ka muid teenuseid - majutus, toitlustus jne.

Projekti raames on välja antud Peipsimaa turismikaart, trükitud postkaarte ja taskukalendreid.

2012 .a. suvel toimus õppereis Saksamaa partneri - matkaorganisatsioon Deutcher Wanderverband - juurde.

Infot toimuvate ürituste kohta leiate aadressilt www.visitpeipsi.com