"Krohvimisseadme soetamine ettevõtte tootlikkuse ja konkurentsivõime tõstmiseks." Savimees OÜ

Investeeringu sisu:  

krohvimismasina (krohvipritsi) ostmine.

Projekti elluviimisel ettevõtte tootlikkus ja konkurentsivõime suureneb. Peale krohvimismasina kasutusele võtmist saame suurendada kordades krohvimismahtu, mis omakorda suurendab ettevõtte käivet ja kasumit. Säilivad olemasolevad töökohad, luuakse juurde uus(i) töökoht(i), suureneb ettevõtte võimekus investeerimiseks, turundustegevuseks ning uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks. Ettevõte on võimeline jätkama oma tegevust maapiirkonnas.

Toetuse summa: 2 700 eurot

www.savimees.eu

Facebook: Savimees OÜ