"Koostöö - muutuste võti, mis teeb kogukonnad tugevaks". Meremäe Külaselts MTÜ

Tegevused:

Õppe- ja koolitusreisi ettevalmistamine ning elluviimine Iirimaale Cavan´i piirkonda oktoobris 2013.a.. Külastatv piirkond on Kirde-Iirimaal asuv Cavan Monaghan Leader (www.cmleader.ie). Tutvuti elluviidud projektidega mis on aidanud kaasa maaelu arendamisele ja elukeskkonna parendamsiele (turism, külade taaselustamine, põllumajanduse mitmekesistaminejne). Samuti tutvuti maaelu sotsiaalse poolega.

Osalesid Meremäe ja Orava piirkonna MTÜ-de, ettevõtete ja teiste organisatsioonide esindajad (24 inimest).

Toetuse suurus: 18671,40 eurot