Konkurss Põlvamaa Aasta Küla 2016 valimiseks

08.09.2016

MTÜ Liikumine Põlvamaa Kodukant kuulutab välja avaliku konkursi Põlvamaa Aasta Küla 2016 valimiseks.

Põlvamaa Aasta Küla konkursi eesmärk on avaldada tunnustust külade tulemusliku tegutsemise eest ja teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust Põlva maakonnas.

Põlvamaa Aasta Küla 2016 tiitel antakse ühele külale, külade piirkonnale või alevikule Põlva maakonnas, mis on saavutanud märkimisväärseid tulemusi külaelu arendamisel.

Loe lisainfot:
http://www.polvamaa.ee/et/uudised/-/asset_publisher/4fKozoNa0UMX/content/id/13168841?redirect=http%3A%2F%2Fwww.polvamaa.ee