Kõik kevadises voorus toetatud projektitaotlused rahuldati ka PRIA poolt

27.10.2011

Kevadises taotlusvoorus tegi Piiriveere Liider positiivse rahastamise otsuse 30-le projektitoetuse taotlusele kogusummas ~243 tuhat eurot. Käesolevaks hetkeks on kõik taotlused läbinud ka PRIA menetlusringi ning saanud rahuldamise otsused.

Taotlejatel on PRIA-st otsuse saamisest alates kuni kaks aastat aega projekti ellu viimiseks.

Projektide elluviimise käiku saab jälgida Piiriveere Liideri kodulehe rubriigist „Elluviidud projektid“.