PVL üldkoosolek

13.10.2022

kl 16:00

Koht: Räpina

Üldkoosoleku päevakord:

  1. 2023-2027 strateegia kavandi tutvustamine
  2. Audiitori kinnitamine
  3. Revisjonikomisjoni moodustamise vajaduse otsustamine
  4. Juhatuse liikme vahetumine
  5. 2022. a tegevusrühma eelarve ja rakenduskava muutmine
  6. 2023. a. tegevusrühma eelarve kinnitamine
  7. 2023. a. tegevuskava kinnitamine
  8. 2023. a. tegevusrühma rakenduskava kinnitamine
  9. Info ja kohapeal algatatud teemad