PVL üldkoosolek nr 4

06.06.2023

kl 16:00

Koht: zoom

Päevakord:

1. 2023 aasta taotlusvooru paremusjärjestuse ( meede 1 ja meede 2) ettepaneku kinnitamine