PVL üldkoosolek nr 1

12.02.2024

kl 14:00

Koht: Ilmaveere keskus, Obinitsa

Päevakord:

  1. 2024. a vana perioodi eelarve muutmise ettepanek
  2. 2024 a rakenduskava muutmise ettepanek, A ja B osa (tegevusrühma eelarve ja meetmed)
  3. Ühisprojekti kinnitamise ettepanek (Turismiprojekt)
  4. Volitus juhatusele ESF+ meetme muudatusteks
  5. Info ja kohapeal algatatud teemad.