Piiriveere Liidri hindamiskomisjoni koosolek

17.05.2023

kl 09:00

Koht: Räpina, Pargi 23

Päevakord:

1. Paremusjärjestuse moodustamine