Hindamiskomisjoni koosolek

17.05.2022

kl 08:30

Koht: Piiriveere Liidri büroo, Räpina

Päevakord:

1. Paremusjärjestuse moodustamine