ELL üldkoosolek

06.11.2023

kl 11:00

Koht: Hindreku talu, Järvamaa

Päevakord:

1. LIFE programmi projekt EC4RURAL Energiakogukonnad maapiirkondades, projekti tutvustus. Vastavalt ELL põhikirja punktile 6.3.11. juhatuse liikme Rafael Milermani kinnitamine projektijuhiks, tähtajalise lepingu sõlmimine ja tasu määramine ning tehingus Eesti Leader Liidu esindaja nimetamine.
2. Maal elamise päev: viie aasta kogemused ning arutelu, kas ja kuidas jätkata.
3. Eesti Leader Liidu 2023. aasta eelarve täitmise ülevaade.
4. Informatsioonid.

5. LIFE programmi projekti EC4Rural Energiakogukonnad maapiirkondades projektijuhi avaliku konkursi korraldamise otsustamine.