Käsikäes pärimuskultuuri kaitsel! Helgerid MTÜ

Investeeringu sisu: Folkloorse õppe "Laulumängud väikestele ja suurtele" korraldamine ja osalemine Ungaris rahvusvahelisel maakondadevahelisel rahvakultuurifestivalil

Toetsue summa 19 200.00 eurot