"Jäätootmise tehnoloogia soetamine". Nopri Mahlad OÜ

Investeeringu sisu:  Jäätootmise tehnoloogia soetamine.

Teostatud projekt aitab kaasa ettevõtluse arendamisele piirkonnas. Investeering aitab väärindada kohalikku toorainet. See jätab lisaväärtuse piirkonda, võimaldab elada ja töötada maal, toetab positiivselt piirkonna arengut. Projektiga luuakse korjeperioodil lisasissetuleku võimalused kasemahla kogujatele ja kaks püsivat töökohta (mahla käitlemine ja turundamine).

Toetuse summa: 30 375,00 eurot