Infopäev taotlejatele 4. septembril Meremäel

30.07.2012

LEADER MEETME INFOPÄEV TAOTLEJALE:

14.00 – 15.00 - Meremäe Vallavalitsuse volikogu saalis - Leader programmi ja avanevate meetmete tutvustus; enamlevinud vead taotlustes ja nõustamine.
15.00 – 17.30 - Meremäe ja Orava piirkonnas - Projektinäidetega tutvumine ühisel ringsõidul (tellitud buss).

Infopäev on osalejatele tasuta.

Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 30.augustiks e-posti aadressil piiriveere@piiriveere.ee