"Hoiame ühiselt", Setomaa Rahvahariduse Selts MTÜ

Investeeringu sisu:  

Zoom helisalvesti kaameraga, diktofoni ja projektori soetus.

Projekti eesmärk on kogukonna inimeste kokkuhoidmine, koos tegutsemine, mis peaksid viima positiivsete tulemusteni: oma kultuuri ning eeskätt pärimuse talletamisele ja hiljem tutvustamisele. Valisime suuliste pärimuste kogumise ennekõike selleks, et järjest jääb alles vanu inimesi, kellel on mida edasi anda. Helisalvestiste tegemine on selle poolest hea, et vanematel inimestel on raskusi nii käsitsi kirjutamisel, arvutist rääkimata, kuid enamasti on nad heameelega nõus vestlema, rääkima, isegi vaidlema. Projekti tulemusel kogutud materjalid rikastavad piirkonna kultuuripärandit ning aitavad säilitada ja hiljem tutvustada seda. Selle projektiga saame kaasata kõiki, kes on vähegi nõus kohtuma ja leiavad aega oma mälestuste, teadmiste edasiandmiseks. Projektiga tahaksime oluliselt suurendada kohalike inimeste osavõttu oma kultuuri pärandi säilitamisel, alleshoidmisel ja tutvustamisel.

Toetuse summa: 1 147,81 eurot