Hindamiskomisjon

MTÜ Piiriveere Liiderisse esitatavaid Leader meetme projektitoetuse taotlusi hindab ja paremusjärjestuse koostab hindamiskomisjon (kinnitatud juhatuse koosoleku otsusega 22.12.2015; 15.09.2016; 22.09.2016; 20.04.2017; 12.09.2018; 28.11.2018; 25.10.2021) koosseisus:

MISSO Kuldar Liira (MTÜ) Veronika Piir (MTÜ) Linda Pajo (e/v)
MEREMÄE Mart Külvik  (MTÜ) Aira Tarros (MTÜ) Kaupo Koddala (e/v)
VÄRSKA Ülle Pärnoja (MTÜ) Meelike Kruusamäe (e/v) Einar Raudkepp (e/v)
MIKITAMÄE Elvo Themas (e/v) Maikl Aunapuu (MTÜ) Raili Mõttus (MTÜ)
RÄPINA

Kaido Palu (MTÜ)

Kairi Kasearu (MTÜ) Tulvo Ilves (MTÜ)
ORAVA  Mari Lehes (MTÜ) Kairi Sabalisk (MTÜ) Kaire Hakk (e/v)

KOV - kohalik omavalitsus; e/v - ettevõtja; MTÜ - mittetulundusühing.

MTÜ Piiriveere Liideri hindamiskomisjoni tööd reguleerib "Projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise kord"
(kinnitatud Juhatuse koosoleku otsusega 20.05.2019).