Hankekord

MTÜ Piiriveere Liideri hankekord on kinnitanud 04.03.2021 juhatuse koosolekul.