"Brüsselis toimunud rahvusvahelisel konverentsil arutati noorsootöö ja demokraatia arengut Euroopas"

20.-23. veebruaril toimus Brüsselis Euroopa Noorsootöö ja Demokraatia konverents, kus osales ligi 400 esindaja 46 erinevast riigist. Tipptegijad Euroopa tasandil, sealhulgas Committee of the Regions, Congress of Local and Regional Authorities, Advisory Council on Youth, Youth Department Council of Europe ja European Commission, tõid kokku oma kogemused ja teadmised noorte osalemisest ja kaasamisest ning erinevatest projektidest.

Konverentsi raames toimusid mitmed olulised kohtumised ja töötoad, kus ekspertide ja noorsootöötajate seas jagati häid praktikaid ning arutati noorsootöö oleviku ja tuleviku üle. Eestist osales ka MTÜ Piiriveere Liider, kes oli kutsutud tutvustama oma noorte strateegia projekti. Lisaks esitlusele rõhutas MTÜ Piiriveere Liider tegevjuht Endla Mitt, et oluline on toetada maapiirkondade noori. Konverentsi tulemused saavad peagi kajastust raportis, mis annab sisendi edasiste sammude kujundamisel Euroopa noorsootöös.