Alusdokumendid

Enne projektitaotluse koostamist palun tutvuge:

 1. Piiriveere Liider strateegia 2015-2020
 2. Hindamiskriteeriumid
 3. Hindamiskord
 4. Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3), sh tegevuste tabel
 5. UUS Leader määrus ja määruse seletuskiri (24.05.2021), määruse seletuskiri (02.11.2018 redaktsioon), määruse seletuskiri (03.11.2017 redaktsioon), määruse seletuskiri (30.10.2015)
 6. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register Rahandusministeeriumi kodulehel  
 7. Teavitamine ja Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise määrus, määruse seletuskiri
 8. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013
 9. Alates 15.03.2019 riigihangete seadus, muudatused seaduses. Riigihangete seaduse alane nõustamine Rahandusministeerium tel 611 3701 (E kl 9-12, K kl 14-17, R kl 9-12), riigihanked@fin.ee, kasulik teave, UUS! hankija määratlemine, UUS! riigihangete registris hankija andmete sisestamine
 10. Mikro- ja väikeettevõtte määratlus
 11. Riigihangete seaduse tõlgendamine ja sanktsioonide rakendamise juhis
 12. UUS! Põhivara/väikevahendite hindamise juhend

Strateegia rakenduskava meetmelehed:

 1. Meede 1 meetmeleht 2020 voor
 2. Meede 2 meetmeleht 2020 voor
 3. Meede 3 meetmeleht 2020 voor (ainult tegevusgrupi enda projektid)
 4. 2020. a meetmete eelarve
 5. 2020. a toetusmäärad

Palun vaadake lisaks PRIA kodulehelt Meelu arendamine → 2020 voorud →  Leader-meetme raames antav projektitoetus → Abiks taotlejale uues e-PRIAs

Abistav ettekanne