PIIRIVEERE LIIDRI 2023. AASTA TAVAMEETMETE TAOTLUSVOORUS ÜLDKOOSOLEKU KINNITATUD PROJEKTID SAID PRIA HEAKSKIIDU

2023. AASTA TAVAMEETMETE TAOTLUSVOORUS  KINNITATUD PROJEKTID SAID PRIA HEAKSKIIDU

MTÜ Piiriveere Liidri 2023. a tvameetmete taotlusvoor oli avatud 13.-22. märtsini. Projektitaotlusi sai esitada strateegia kahte meetmesse. Tähtaegselt esitatud 43 projektitaotlusest hinnati 42 (hindamata jäeti kokku üks projektitaotlus taotleja loobumiste tõttu), neist toetuse said  kogusummas 266 899,99  eurot.

MTÜ-st Piiriveere Liider pole varem toetust küsinud 35,7 % käesoleva taotlusvooru taotlejatest. Toetuse positiivse kinnituse saanud taotlejate seas oli kõrgeim erasektori aktiivsus (47,6% esitatud taotlustest), sellele järgnes kolmas sektor (42,9% taotlustest) ning kohalikest omavalitsustest taotlejad (9,5% taotlustest).

2023. a tavameetmete taotlusvooru kõrgeima punktiskoori pälvis hindamiskomisjonilt MTÜ Rahusoo projektitaotlus, mille raames soetatakse Rikka Ivvani pilli- ja muude laagrite korraldamise tarbeks varustust (pingid, matid, glampingtüüpi telgid, varikatused ja vabaõhulava moodulid).

Elukeskkonna arendamise meetmest (meede 1) toetatakse 9 projekti. Näiteks toetatakse Seto Külavüü välikaartide uuendamist, Pikalombi matkaraja vaatetorni renoveerimist, Misso kogukonna huvitegevuste mitmekesistamist jt.

Ettevõtluse arendamise meetmest (meede 2) toetatakse 12 projekti. Näiteks toetatakse Odentalia OÜ  hambaraviteenuse kättesaadavuse parandamist, Elu Allikas OÜ konkurentsivõime suurendamist läbi turvavarustuse soetamise, Kirsi Talo Kodumajutus OÜ ovaalsauna ja tünnisauna soetamist, Sesame OÜ video-otseülekande seadmete täiendamist jt .

Heakskiidetud projektide nimekirja leiab SIIT

Soovime kõigile edu projektide elluviimisel!