2022 tavameetmete taotlusvoor

Maikl Aunapuu (komisjoni esimees), Kaido Palu (komisjoni aseesimees), Veronika Piir, Aira Tarros, Einar Raudkepp, Kairi Sabalisk.

Projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek esitamiseks PRIAle kinnitati MTÜ Piirivere Liidri juhatuse elektroonilise koosoleku otsusega 25.05.2022.

Paremusjärjestuse ettepaneku kohta saab teavet e-posti aadressil piiriveere@piiriveere.ee. Täiendavaid selgitusi hindamise osas annab hindamiskomisjoni esimees Maikl Aunapuu e-posti aadressil maiklaunapuu@gmail.com.