2018 II voor

Ragner Lõbu - komisjoni esimees, Aile Mällo, Elvo Themas, Ülle Pärnoja, Aira Tarros, Veronika Piir.

Projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek esitamiseks PRIAle kinnitati juhatuse elektroonilise koosolekuga 18.-22.02.2019. a.

Paremusjärjestuse ettepaneku kohta saab teavet piiriveere@piiriveere.ee. Täiendavaid selgitusi hindamise osas annab hindamiskomisjoni esimees Ragner Lõbu, kontakt: ragner.lobu@gmail.com.