2017 II voor

Komisjoni koosseis:

Ragner Lõbu - komisjoni esimees, Aile Mällo, Elvo Themas, Kuldar Liira, Mart Külvik, Ülle Pärnoja

Projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek esitamiseks PRIAle kinnitati ühingu üldkoosolekul 19. detsembril 2017. a.

Paremusjärjestuse ettepaneku kohta saab teavet piiriveere@piiriveere.ee. Täiendavaid selgitusi hindamise osas annab hindamiskomisjoni esimees Ragner Lõbu, kontakt: ragner.lobu@gmail.com, tel 5669 1553.