2016 II voor

Komisjoni koosseis:

Silver Hüdsi - komisjoni esimees, Aira Tarros, Aile Mällo, Liisi Park, Elvo Themas, Marko Tarro

Projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek esitamiseks PRIAle kinnitati ühingu üldkoosolekul 19. jaanuaril 2017.a.

Paremusjärjestuse ettepaneku kohta saab teavet piiriveere@piiriveere.ee. Täiendavaid selgitusi hindamise osas annab hindamiskomisjoni esimees Silver Hüdsi, kontakt: silverhudsi@gmail.com, tel 529 9190.