Kalurid Võhandu jõel / Sigrid SibulRahavatants / Airi PurgeRäpina pabervabriku ajalooline kompleks / Sigrid SibulPaadisõit Räpina Paisjärvel / Signe ZupsmannKaubarong Tartu-Koidula raudteeliinil / Sigrid SibulPiiriveere taevas / Sigrid SibulPiusa kärjäär / Veiko MaastikKus rohi on rohelisem ... / Sigrid SibulMeie inimesed / Airi Purge.
   

  Toetuse taotlejale

  MTÜ Piiriveere Liider 2017. a. II taotlusvoor on avatud 29. september - 13. oktoober 2017. a.

  Toetust saab taotleda meetmetest:
  Meede 1 - Elukeskkonna arendamine
  Meede 2 - Ettevõtluse arendamine
  Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine

  Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

  Projektitaotluste hindamise tähtaeg (tegevusgrupis): 5. jaanuar 2018

  Infopäevad taotlejatele toimuvad:
  4. september kell 16.00 Mikitamäe vallamajas. Registreeru infopäevale siin.
  7. september kell 16.00 Misso vallamajas. Registreeru infopäevale siin.

  Täpsem info taotlemise ja nõustamise kohta: www.piiriveere.ee


  TAOTLEMISEST 2017. AASTAL

  22. septembril 2016 toimunud MTÜ Piiriveere Liider üldkoosolekul kinnitati 2017. aasta Leader programmi projektitoetusteks 660 040 eurot. Lisaks kinnitati 09. augustil 2017 toimunud juhatuse koosolekul 2016. aasta taotlusvoorude jääkide tõstmine 2017. a projektitoetusteks summas 203 032 eurot.

  KUHU JA KUI PALJU?
  Toetuseelarve jaguneb kolme meetme vahel järgmiselt:
  • Meede 1 „Elukeskkonna arendamine“ projektide toetamiseks on 274 094 eurot.
  • Meede 2 „Ettevõtluse arendamine“ toetamiseks on 300 494 eurot.
  • Meede 3 „Koostöö ja ühistegevuse arendamine“ toetamiseks on 288 485 eurot, mis jaguneb sealhulgas kahe alameetme vahel - Ühistegevuse arendamine” 231 138 eurot ja “Koostöö arendamine” 57 347 eurot.

  MILLAL?
  2017. aastal on kavas läbi viia kaks taotlusvooru - märtsis ja oktoobris.

  KUST SAAB INFOT?
  Kõikidel huvilistel on soovitatav enne taotlusvoorude avanemist osa võtta taotlejatele suunatud infopäevadest. Taotlejatel on võimalik taotluse sisu koostamisel konsulteerida ka meetmenõustajatega (taotlejale tasuta). Info avanevatest taotlusvoorudest, infopäevadest ja meetmenõustajate kontaktid leiab Piiriveere Liideri koduleheküljelt www.piiriveere.ee.
  Liitudes uudiskirjaga saab infot peale taotlusvoorude ja infopäevade ka koolituste, seminaride jms kohta. Uudiskirjaga saab liituda siin.
  Tasub jälgida ka Piiriveere Liideri postitusi Facebook’i lehel.

  KUI SUUR ON KOGUEELARVE?
  Perioodil 2015-2020 on Piiriveere Liideri kogueelarve Leader meetme rakendamisel 2,75 miljonit eurot, millest vähemalt 2,2 miljonit kasutatakse projektitoetusteks. LEADER meetmest on võimalik toetust taotleda Räpina, Mikitamäe, Orava, Värska, Meremäe, ja Misso vallas tegutsevatel omavalitsustel, ettevõtjatel ja mittetulundussektoril.