ELL üldkoosolek

12.06.2023

kl 10:00

Koht: Ääsmäe külakeskuses ÄKKK

Päevakava

11-12 Kogunemine 
12:00 Üldkoosolek

1. Tegevusaruanne, sh tegevused ELARDis ja ülevaade projektidest
2. Revisjonikomisjoni arvamus ja 2022 majandusaasta aruande kinnitamine 
3. 2023 a eelarve muutmine
4. 2024. a. liikmemaksu ettepanek
5. Tunnustuste statuudi kinnitamine
6. Juhatuse valimised
7. Kohapeal algatatud teemad