"Visuaalne kultuur Kagu-Eestis" MTÜ FUFF

Projekti eesmärgiks on arendada huvitegevuse võimalusi läbi Filmiklubi tegevuse, kus näidatakse põhiliselt uusimaid Eestis valminud mängu-, dok- ning animafilme ning parandada seeläbi piirkonna elukeskkonda.

Ühine filmivaatamine on kogukonna ühtsust tugevdav tegevus. Üheskoos filmide vaatamine, filmitegijatega kohtumine ning filmide üle arutlemine ühendab inimesi ja seob eri põlvkondi, sest see tegevus ei tunnista vanust ega muid sotsiaalseid erinevusi. Hoiame pärimuskultuuri läbi seto- ja võõrkeelsete filmide, muudame elukeskkonna kultuuriliselt mitmekesisemaks ning noortele atraktiivsemaks.

 

Toetuse summa 8 219.70 eurot