"Värska aleviku puhkeala parendamine" Setomaa Vallavalitsus

 Projekti eesmärgiks on luua mitmekülgsete funktsioonidega puhkeala elanikele, mis oleks ühtlasi ka väliürituste korraldamise kohaks ning lastele mängualaks.

  • Värska alevik saab esindusliku ja atraktiivse multifunktsionaalse puhke- ja väliürituste koha.
  • Puhkeala multifunktsionaalsus loob head eeldused põlvkondadevaheliseks suhtlemiseks, mis paraku kipub nutiajastul hääbuma.
  • Investeeringuga toetatakse seto kultuuritraditsioonide hoidmist ja edasikandmist järeltulevatele põlvedele.
  • Luuakse lisandväärtust elupaigana, kuna puhkeala tuleb kortermajade vahetusse lähedusse ja kõige enam käidavasse kohta.

 

Toetuse summa 8 124.19 eurot