"Väljõusaali rajamine", MTÜ Räpina Omaalgatus

Investeeringu sisu:

välijõusaali rajamine Ruusale.

- välitrenažöörid on kõigile kasutajatele kättesaadavad nendele sobival ajal

- trenažöörid saavad paigaldatud alale, kus on olemas valgustus ning seeläbi saab  

   treeninguid teha ka varavalgel ning  õhtuhämaruses

- trenažööride valikul lähtutakse sellest, et oleks võimalik treenida kõiki lihasgruppe

- trenažöörid paigaldab tootja, siis on tulemus kindlam ja kvaliteetsem

Peale trenažööride paigaldamist tehakse vastavalt vajadusele näidistreeninguid kõigile huvilistele, selgitamaks, kuidas ja milleks erinevaid trenažööre kasutada.

Projekti teostumisel suureneb piirkonna inimeste tervisespordialane aktiivsus ning vaba aja sisustamise võimalus.

Toetuse summa 9 624.26 eurot.