"Uusvada kultuuriküla", Uusvada Kultuuriküla MTÜ

Investeeringu sisu:  

Uusvada külakeskuse põranda ehitamine.

Projekti tulemusel saab Uusvada külakeskuse hoone suvisel perioodil kasutusele võtta, mitmekesine kultuur ja huviringide, laagrite tegemise võimalus pareneb piikonnas.

Toetuse summa: 10 000 eurot

TAOTLEJA LUGU: Ungarlanna arendab Setomaal kultuuriküla

Facebook'i leht: Uusvada kultuuriküla

Facebook'i grupp: Uusvada kultuuriküla