"Teatrilaagrid". Taarka Pärimusteater MTÜ

Tegevuse sisu: 

Esimeses laagris lavastasime seto muinasjuttude põhjal minilavastusi. Juurte tunnetamine ja teadlikkus juurtest on see, mis on aluseks sidususele. Teises laagri teemaks oli improvisatsiooniline teater ning improteatri õpitubasid viisid läbi külalised Improkaatia ühendusest. Kolmanda laagri teemaks oli action-teater , töötubasid viisid läbi laagrikasvatajad ning külalisena Kristo Toots. Külas käisid ka muusikud ansablist Klapp, kes esitasid rahvamuusikat ning tutvustasid pille. Kiiova käsitöö-ja kultuuritalu perenaine Õie Sarv õpetas seto laulumänge.

Esimene kolmest laagrist toimus Misso vallas Missoküläs, Pööni külalistemajas 2.-4. Jaanuaril 2014. Osales 20 last Setomaa koolidest ning ka Setomaad ümbritsevatest koolidest. Pakkusime oma tegevusega võimalust huvitegevuseks. Laagri lõpus toimus avalik esinemine lapsevanematele, kus lapsed said näidata, mida nad kolme päeva jooksul õppinud olid.
Teine laager toimus 21.-23. märtsil Meremäe koolimajas. Osales 20 last nii Setomaa koolidest kui ka Setomaa lähedalt. Tutvustasime improvisatsioonilist teatrit kui üht väga põnevat moodust teatri tegemiseks, kus ei ole etteantud tekstiraamatut – tekst sünnib kohapeal ning loo kulg on näitlejate endi kätes. Laagri viimasel päeval toimus väike improteatrietendus lapsevanematele.
Kolmas laager toimus 12-15. Juunil Kiiova käsitöö-ja kultuuritalus. Osales 20 last nii Setomaa koolidest kui Setomaa lähedalt. Tutvusime action teatriga ning lahendasime erinevaid loovaid teatriülesandeid Kristo Tootsi juhtimisel. Laagri viimasel päeval toimus lühilavastuste etendamine lapsevanematele.

Kaks Taarka Pärimusteatri noortestuudio liiget on saanud laagrikasvataja kvalifikatsiooni noortejuhtide koolitusel ning on saanud oma teadmisi ning oskusi juba ka praktikas rakendada, kolmlaagrit on edukalt läbi viidud.

Toetuse summa: 7 396.55 eurot