"Meie inimesed", Setomaa Rahvahariduse Selts MTÜ"

Investeeringu sisu:

kogumiku "KOOLIELOST JA PALL´OST MUUSTKI II - Viimased veerandsada aastat Poloda nulga hariduselus" trükkimine.

 

Kogumiku materjalide kogumine ja trükkimine aitas säilitada kohalikku kultuuri- ja hariduse ajaloomaterjale, töö käigus tihenesid sidemed eri põlvkondade vahel, samuti piirkonna põliselanike ja juurde tulnud (tagasi tulnud) inimeste vahel. Kohaliku piirkonna kultuuripärand säilib tulevastele põlvkondadele.

Toetuse summa: 2 833,20 eurot