"Seto Talumuuseumi Savikoja korstna rekonstrueerimine", Setomaa Vallavalitsus

Investeeringu sisu:  

Seto Talumuuseumi savikoja praeguse ahju ja korstna lammutamine, uue korstna ning ahju ehitamine ja tuleohutuse seisukohast ka ahju krohvimine.

Projektiga soovitakse, et Savikoja tegevus taastatakse kunagisel moel: pakkudes õpitubade näol kohalikele mitmekülgsemat vaba aja veetmise võimalust ja olles sihtpunktiks keraamikapraktikate läbiviimiseks. See looks lisandväärtuse nii muuseumile endale kui ka piirkonnale laiemalt.

Toetuse summa: 4 374 eurot

Facebook: Setomaa Muuseumid

www.setomuuseum.ee