"Räpina loomemaja helisalvestusruumi helitehnika soetamine huvitegevuse võimaluste mitmekesistamiseks". SA Räpina Inkubatsioonikeskus

Investeeringu sisu:
SA Räpina Inkubatsioonikeskuse projekti raames soetatakse helitehnika, paigaldatakse ja seadistatakse loomemaja helisalvestusruumi.

Projekti elluviimisega muutub kvaliteetne helisalvestus ja professionaalne juhendamine muusikutele kättesaadavaks. Projekt tagab seega paremad võimalused oma loomingu tutvustamiseks ja müümiseks, laiendades oluliselt muusikute väljavaateid professionaalses muusikakarjääris ning luues paremad võimalused konkureerimiseks suurlinnades tegutsevate muusikute/muusikagruppidega.

Toetuse summa: 9 975,59 eurot

www.ariabi.ee

Facebook:  Räpina loomemaja

Taotleja lugu: Räpina loomemaja helistuudio

Fotod: Räpina Loomemaja Helistuudio