"Räpina tuletõrje väljaku piirdeaia renoveerimine". Räpina Vallavalitsus

Investeeringu sisu:  

Räpina tuletõrjeväljaku piirdeaia renoveerimine

Projektiga uuendati Piiriveere Liideri tegevuspiirkonnas avaliku kasutusega kultuuriobjekti, eesmärgiga kujundada kogukonnale atraktiivsem elukeskkond. Tuletõrjeväljaku piirdeaia renoveerimisega, sh kolme värava paigaldamisega, loodi Räpinasse korrastatud ja turvaline väliürituste korralduspaik, mis säilitab ja parendab piirkonnas ürituste korraldamise ning organiseerimise võimalusi.

Toetuse summa: 10 000 eurot

www.rapina.ee

Facebook: Räpina vald