"Räpina sadamasse ellingu rajamine" Räpina Vallavalitsus

Projekti eesmärgiks on rajada puitkonstruktsioonis sadamarajatis, kus on võimalik hoida ja hooldada purjekaid ja väikepaate. Ellingul on oluline osa Räpina valla laste ja noorte huvihariduses

Ellingu ehk paadikuuri rajamisega saab Räpina sadamas hoiustada Räpina Spordikooli huviringi purjekaid ja juhendaja kummipaati ilmastikukindlalt ja hõlpsasti kättesaadavalt. Noortele soovitakse õpetada purjetamise kultuuri ning purjekate ja selle inventari hoidmist.

Purjetamise kultuur on piirkonnast kadunud ning projektiga tahetakse tuua noori purjetamisele lähemale ning motiveerida nimetatud huvialaga tegelemiseks. Kui purjekad ja selle inventar on hoitud ja hooldatud ning selleks on vastavad tingimused tagatud, siis on tõenäosus suurem, et rohkem noori leiavad tee purjetamise juurde.

Toetus: 14 991.48 eurot 

Üldinfo - Räpina Vallavalitsus (rapina.ee)

Facebook: Räpina Vald | Facebook