"Räpina poldri pumbajaama välisilme parandamine", Räpina Poldri Maaparandusühistu MTÜ

Investeeringu sisu:  

Projektiga vahetatakse Räpina poldri pumbajaama katus, pumpade ruumi aken ja korrastatakse maja üldilmet.

Projekti eesmärgiks on Räpina rannas kui rekreatsioonialal asuva hoone parandamine ja seeläbi poldri sihtotstarbeline kasutamine ja  unikaalse kultuurmaastiku tuntuse tõstmine.

Oodatavad tulemused:

- Räpina ranna puhkeala üldilme paranemine ja ala atraktiivsuse kasv.

- Hoone korrastamine loob eeldused  pumbajaama sihtostarbelise kasutamise jätkumiseks.

- Pumpamisega jätkamine aitab säilitada miljööväärtuslikku poldriala.

Toetuse summa: 6 912 eurot