"Räpina paisjärve supluskoha puhastamine ja kaldaala laiendamine", Räpina Vallavalitsus

Investeeringu sisu:  

Räpina paisjärve supluskoha puhastamine ja laiendamine.

Projekti eesmärgiks on Räpina paisjärve supluskoht puhastamise ja laiendamisega muuta piirkonna aktiivne elukeskkond köitvamaks. Projekti käigus korrastatakse Räpina Ausamba pargis asuva supluskoha kaldaala taimestikust, täidetakse liivaga ning kujundatakse. Laiendatud liivaala suuruseks on ca 1900 m2, millest veealune on ca 1300 m2 ja kaldapealne osa ca 600 m2. Korrastamise ja laiendamisega luuakse Räpina paisjärve äärde ca 80 m pikkuse kaldajoonega supluskoht.

Räpina paisjärve supluskoht on Räpina piirkonnas ühe suurima külastatavusega ning seda märkavad esimesena ka Räpinasse saabujad – paisjärve ja selle ümbrust on raske märkamata jätta. Kui meil endil, elanikel, on siin hea olla, siis tahavad siia tulla ka teised.

Toetuse summa: 10 000 eurot

www.rapina.ee

Facebook: Räpina vald