„Räpina Miikaeli kiriku aknad I etapp“ EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU RÄPINA MIIKAELI KOGUDUS

Projekti eesmärk on ajaloolise kirikusaali siseakende paigaldamisega lisada hoonele kasutusmugavust inimeste teenimisel aastaringselt, aidates kaasa kultuuriliste ja turismiga seonduvate tegevuste jätkamisele ja arendamisele piirkonnas.

Toetab vaimse ja kultuurilise tegevuse säilimist ning arengut erinevatele vanusegruppidele, kaasates teiste hulgas erineva sotsiaalse toimetulekuga kogukonna liikmeid.

Projekti tulemuseks on hoonet ja sealseid tegevusi aastaringselt toetav sisekliima ning esteetilist silmailu pakkuv saal, mis võimaldab saavutada soovitud temperatuuri üritusteks kirikusaalis ning elavdada kogukondlikke tegevusi.

EELK Räpina Miikaeli kogudus

Facebook: EELK Räpina Miikaeli kogudus 

Toetus: 13 977.60 eurot