"Räpina loomemaja ja Räpina mõisa peahoone ühendamine valguskaabliga". Räpina Vallavalitsus

Investeeringu sisu:  

Uue põlvkonna lairibaühenduse rajamine Räpina mõisakompleksis paiknevatele hoonetele – Räpina loomemaja ja Räpina mõisa peahoone.

Projektiga loodi võimalused piirkonna loome- ja huvitegevuste arendamiseks ja mitmekesistamiseks. Uue põlvkonna lairibaühenduse rajamisega tagati mahupiiranguta stabiilse ja kiire interneti teenuse kättesaadavus. Projekti tulemusena on mõlemas hoones stabiilne internetiühendus allalaadimiskiirusega 50 Mbit/s ja üleslaadimise kiirusega 50 Mbit/s. Mõisakompleksis tegutsevate asutuste/ettevõtete pakutavad huvitegevuse võimalused/teenused paranevad. Luuakse võimalused uute tegevuste väljaarendamiseks, et rahuldada piirkonna olemasolevaid ja tulevasi vajadusi. Mõisakompleksist lähtuvad huvitegevused/pakutavad teenused on kättesaadavamad.

Toetuse summa: 8 423,83 eurot

www.rapina.ee